Lazerle İdrar Kaçırma Ankara

Lazerle İdrar Kaçırma tedavisi, IncontiLase™ non-invaziv Er:YAG lazer terapi sayesinde, hafif ve orta seviyeli stres üriner inkontinansın, non-ablatif fototermal stimülasyon ile kolajen neojenezine bağlı, vajina mukozasının ve kolajence zengin endopelvik fasyanın daralmasını, sonuç olarak idrar kesesinin desteklenmesini sağlar.IncontiLase için endikasyonlar hafif ve orta stres ve karma-üriner inkontinans (SUI)’tır. Klinik çalışmalar etkili, kullanımı kolay ve güvenli bir prosedür olduğunu göstermiştir.

Incontilase Nasıl Çalışır?

Fotona’nın 2940 nm Er:YAG lazeri, “Smooth mod” teknolojisi ile vajinal dokuda termal etki ile kolajen ve yeni kolajen fiberleri üretiminin tetiklenmesini, vestibül, üretral kanal ve ön vajinal duvar boyunca kolajen fiberlerin artmasını sağlar. Sonuç olarak kolajen neojeneze uğraması ve vajinal mukozanın, idrar kesenin desteklenmesini sağlayarak normal fonksiyonuna dönmesidir.

IncontiLase’in en önemli avantajı, kesisiz ve gerçek anlamda acısız, ablasyon, kesme, kanama veya dikiş olmayan bir uygulama olmasıdır. İyileşme oldukça hızlıdır ve analjezik veya antibiyotik kullanımı gerekmez. Genellikle 2 seans önerilmektedir. Operasyon sonrası özel bir bakım veya önlem gerekmez, hasta günlük rutinine hemen dönebilir.

Ameliyatsız Estetik

Eşsiz Klinik Sonuçlar

Son bilimsel çalışmalar açıkça göstermiştir ki hafif ve orta dereceli stres üriner inkontinansta mükemmel tedavi sağlanmaktadır.

İdrar Kaçırma Hastaların %70’i 120 gün sonrasında kurudur. 120 gün sonunda, IncontiLase tedavisi gören hastaların %94’ü iyileşme, %68’i tamamen SUI’den kurtulduğunu rapor etmişler dir. SUI’nin iyileştiği ölçümlerle gözlenir. Çalışmalarda hiçbir yan etki bildirilmemiştir.

Güzelliğinizi Herion ile Keşfedin!
Menü