Akupunktur

Geleneksel Çin Tıbbı-GÇT, insan fizyoloji ve patolojisiyle uğraşan, hem teşhis hem tedavi hem de koruyucu tıbbı içeren, insan vücudunu bir bütün olarak değerlendirmesi yanında, vücut faaliyetleri ile düşünce arasındaki bağlantı, insanın doğa ile ilişkisi ve yaşamsal faaliyetlerin dışsal ve içsel faktörlerle bir denge oluşturması gerekliliği üzerine kurulu, eşsiz bir öğretidir.

Geleneksel Çin Tıbbı’nın en çok bilinen yöntemi ‘akupunktur’dur. Bunun yanında ‘bitkisel tedavi’, ‘Çin masajı-Tunia’ ve ‘diyet terapisi’ bu öğretinin diğer bölümlerini oluşturur.